ขอเชิญชวน ครู บุคลากร และนักเรียน อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด

ประกาศ  ขอเชิญชวน ครู บุคลากร และนักเรียน  อ่านออนไลน์ลดความเสี่ยงเลี่ยงโควิด  ผ่านแอปพลิเคชัน "MWS Library"  ทั้งระบบ  iOS  และ  Andriod  หรือทางเว็บไซต์ http://mws.vlcloud.net