การอบรมการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล E-Library โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

, , , , ,
นายรชฎ  ลัฐิกา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ร่วมกับ บริษัทโอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด จัดการอบรมการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล (E-Library)​ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่คณะครู ผ่าน Microsoft Teams เพื่อชี้แจงขั้นตอนการใช้งานห้องสมุดดิจิทัลผ่านหน้าเว็บไซต์​ และการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์