ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ
หมวด : สุขภาพ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ผู้แต่ง : Hisanobu Kaiya (ไคยะ ฮิซาโนบุ) ผู้แปล : วิลาศิณี คู่ปัถพี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "Hisanobu Kaiya" ผู้เขียน เป็นผู้อำนวยการสมาคมการแพทย์ญี่ปุ่น ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า (ที่ไม่เป็นตามรูปแบบปกติ) จนค้นพบวิธีรักษาและรับมือกับโรคได้ เขาจึงเขียนหนังสือ ฉันเป็น "โรคซึมเศร้า" ไหมนะ   ขึ้นมา เพื่ออธิบายถึงโรคนี้ว่ามีอาการอย่างไร วิธีดูแลการรักษา การควบคุมโรค การพักฟื้น โดยเสนอในรูปแบบการ์ตูนสวยงาม อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น ให้ผู้ป่วยและผู้ใกล้ชิดนำไปในชีวิตประจำวัน เพื่อให้แข็งแรงและปกติสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ