ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 เล่ม 3
หมวด : กฏหมาย
สำนักพิมพ์ : นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
ผู้แต่ง : นายปณิธาน สุวรรณโรจน์
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 เล่ม 3 (คำพิพากษาและคำสั่ง) โดยใช้ภาษาที่กระชับ, เข้าใจง่าย และราคาประหยัด มี infographic และ flowchart ประกอบการทำความเข้าใจ เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง หลักทั่วไปเกี่ยวกับคำพิพากษาและคำสั่ง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 6