ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Japanese Kanji N3-N4-N5
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : KruPeace Japanese
ผู้แต่ง : KruPeaceJapaneseTutor
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การเข้าใจคำศัพท์โดยเฉพาะอักษรคันจิ เป็นเรื่องที่สำคัญต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องมีความรู้และเข้าใจ สามารถจดจำตัวอักษรได้ เพื่อนำไปใช้สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือ JAPANESE KANJI N3-N4-N5  ได้รวบรวมตัวอักษรคันจิระดับ N3-N4-N5 ไว้พร้อมความหมาย สามารถใช้เพื่อเตรียมตัวในการสอบวัดระดับได้อีกด้วย