ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เครียดอย่างฉลาด 2
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ความเครียดเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในยุค NewNormal ซึ่งเป็นยุคที่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิต เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และอีกหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายในยุคนี้ ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องอยู่ในสภาวะตึงเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ "เครียดอย่างฉลาด 2" คือ หนังสือที่เขียนโดย นายแพทย์วิโรจน์ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลนครธน ที่จะพาคุณไปรู้จักกับความเครียด สาเหตุของความเครียด วิธีการรับมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุณผู้อ่านเครียดน้อยที่สุด หรือสามารถปล่อยวางความเครียดเหล่านั้นออกจากสมอง เพราะคุณหมอไม่ต้องการเห็นคนไทยต้องล้มหมอนนอนเสื่อกับบรรดาโรคร้ายที่เกิดจากความเครียด สุดท้ายเมื่อคุณผู้อ่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ก็ขอให้นำหลักการต่างๆ ไปปรับใช้ตามความเหมาะสม เพื่อที่จะลดความเครียดหรือหยุดโรคภัยที่จะมาเยือน