ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Your Life, Your Way ชีวิตของคุณ...ในแบบของคุณ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ บุ๊กส์วิน
ผู้แต่ง : โป๊ยเซียน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ชีวิตเป็นของคุณ คุณชอบชีวิตแบบไหน คุณต้องการจะใช้ชีวิตอย่างไร ความสุขของคุณคืออะไร คุณเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ และเข้าใจตัวเองมากที่สุด คนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่รักและใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณมากแค่ไหน ไม่สามารถจะช่วยให้คุณพบกับความสุขที่คุณต้องการอย่างแท้จริงได้ ตัวคุณเองต่างหากที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงในแบบของคุณเอง “Your Life, Your Way ชีวิตของคุณ...ในแบบของคุณ” เป็นหนังสือที่จะช่วยนำทางให้คุณออกแบบชีวิต ออกแบบความสุขของคุณเอง เริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจตัวตนของคุณ สิ่งที่คุณรัก สิ่งที่คุณอยากทำ ทักษะความรู้ความสามารถของคุณ อาชีพการงานและรายได้ของคุณเอง คุณจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้วิธีการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนจริง ๆ ของคุณ รู้วิธีควบคุมความคิด อารมณ์ และความรู้สึกที่จะช่วยผลักดันให้คุณทำตามเป้าหมายชีวิตของคุณให้สำเร็จ และรู้วิธีการต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณลงมือทำตามเป้าหมายให้ได้อย่างที่คุณต้องการ Life Is Yours Love the Life You Live Live the Life You Love Your Way! ชีวิตเป็นของคุณ จงรักชีวิตของคุณ จงใช้ชีวิตที่คุณรัก ในแบบของคุณ