ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

BARACK OBAMA BORN TO BE BIGI เกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ บารัค โอบามา
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ทศ คณนาพร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : บุรุษผู้เชื่อมั่นในสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกสีผิว บุรุษผู้ที่อุทิศตนเพื่อคนที่เดือดร้อนและถูกเอารัดเอาเปรียบ บุรุษผู้ที่กุมหัวใจอเมริกันชนติดต่อกันถึง 2 สมัย บุรุษผู้ที่ไม่เคยหยุดฝัน หยุดทำ หรือหยุดก้าวเท้าไปข้างหน้า บุรุษผู้นี้มีนามว่า... “บารัค โอบามา”