ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สมุดภาพ พระมหาเวสสันดร ฉบับจิตรกรรมภาพไทย
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : พนิตา อังจันทรเพ็ญ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัด ถ่ายทอดเรื่องราวพระเวสสันดรไว้ ๔๐ ภาพพร้อม คำบรรยายราว ๓ หน้า ในแต่ละภาพ สร้างความรู้ เพลิดเพลินจรรโลงใจให้ แก่ผู้ที่อ่าน